Litt om Bedriften vår:

Fokus på kvalitet og nærhet til kunden.

Som regnskapsbyrå påtar vi oss oppdrag for alle type selskaper.

Vårt regnskapskontor holder til i et næringsbygg ved kaia på Fuglenes i Hammerfest.
Vi er for tiden 5 fast ansatte i Hammerfest, og har i tillegg en ansatt som jobber fra Havøysund.

I vårt daglige arbeid benytter vi følgende program:

  • Mamut regnskapsfører til bokføring, fakturering, lønninger etc.
  • Finale systemer ved utarbeidelse av ligningspapirer og årsregnskap.
  • Som oppslagsverk benytter vi STICOS, som oppdateres jevnlig, med nye satser og ved lovendringer etc.
  • KS komplett, som er et arbeidsverktøy
    som sikrer at vi til enhver tid følger de retningslinjer og krav som stilles til et regnskapskontor.
  • Visma Online ved timeregistrering og kvalitetsikring.
Vi mener at vi er konkurranse dyktige i markedet både når det gjelder pris og
levering av tjenester av et profesjonelt regnskapsbyrå.

Aurora
Regnskap AS

Telefon:
+47 9488 4558

E-post:
post@auroraregnskap.no

Post og Besøksadresse:
Bøkkerveien 9
9601 Hammerfest

Internett:
www.auroraregnskap.no

Org.nr.: 994 877 666 MVA