Årsavslutning:

Når ett nytt år er her, så starter jobben med å regnskapsmessig avslutte det forrige året.

I forbindelse med årsavslutningen er det
en del ting å huske på.

På denne siden har vi laget en generell oversikt over saker som må ordnes før årsregnskapet kan avsluttes.

(Dette er en generell liste, så det er ikke sikkert
at alt er relevant for nettopp deg og din bedrift.)

1. Varelager:
Liste over varelager til kostpris, datert og signert. Ukurans må være skilt ut. Om det ikke kan brukes kostpris må det opplyses og begrunnes. Gjelder mest for dagligvarer. Det må benyttes nummererte lister eller eget hefte.
Listen med totalsum må være datert og signert av ansvarlig.

2. Anbud under utføring:
Oversikt over anbud som ikke er ferdig pr. 31.12. Må inneholde totalentreprisen, beregnet fortjeneste og andel utført i %.

3. Kassebeholdning:
Den kontante kassebeholdningen i kassa må være telt opp, og husk at den skal være signert.

4. Privatuttak varer:
Dette må føres på egen liste gjennom hele året, med antall og pris.

5. Fakturert salg:
Er der salg som ble gjort i fjor, som ble/blir fakturert i år? -Så må dette redegjøres for. Lag gjerne et brev/notat om dette.

6. Inngående faktura:
Er alle fakturarer som er datert i fjoråret levert? Husk at det er fakturadatoen som gjelder (og ikke betalingsdatoen).
Ta kopi eller riv av giroen om faktura skal betales på nyåret. Det er viktig å levere originalen til regnskapet.

7. Firmabil:
Kilometerstand må leses av ved årets slutt.
Tilsendt liste skal fylles ut for hver bil og leveres til årsoppgjøret, sammen med eventuell kjørebok.

8. Privatbil:
Der det ikke foreligger firmabil, er det brukt privatbil i firmaet? Legg ved dokumentasjon. (Kjørebok)

9. Telefon:
Brukers firmatelefon utenom arbeidstiden eller har arbeidstaker egen privattelefon?
Dette må besvares skriftelig.

10. Lønn og A-melding:
Kun til orientering; Nytt av år 2015 er a-melding som leveres hver måned til Skatteetaten. Denne innberetter hvem som er ansatt og skattetrekk/arbeidsgiveravgift og sendes senest den 5. måneden etter. Selv om dette innberettes hver måned er det kun 6 forfallsdatoer på skatteinnbetalingene, samme som tidligere år. Dette gjør at to og to a-meldinger har samme forfallsdato. Husk at selv om der ikke har vært utbetalt lønn, må disse meldingene like vel sendes inn.
Husk at halv skatt i Desember er valgfritt for arbeidstakeren, så vi må ha beskjed i hvis noen ønsker endringer fra i fjord.

11. Årsoppgaver:
Mottatt fra banker og andre finansinstitusjoner på innskudd og lån skal leveres regnskapskontoret, så snar du mottar dette.

12. Takk for året som var:
Vi håper at du har hatt ett godt år, og at det kommende året vil være enda bedre og innbringende.
Alle våre kunder vil bli kontaktet når årsregnskapet er ferdig.

* * *

Ta gjerne kontakt om en har ytterlige spørsmål.

Hilsen alle oss i Aurora Regnskap AS